Informasjon om arbeid ved E39

Frå 28. mars vil det vere arbeid på vegstrekninga E39 Børtveit kraftstasjon – Steinanestunellen. Tunellarbeidet i eksisterande tunell, fører til at det vil bli […]