Jonsokfeiring

Det flotte veret gjorde jonsokfeiringa på Leiro til ein fest. Det var mykje folk og blide ansikt over alt. Huglo IL stod for grillinga, […]

Fotballkamp

I tråd med tradisjonen, vart det på jonsok avvikla fotballkamp på Leirvikestølen mellom fastbuande og hyttefolk . Oppmøtet var det ikkje noko å seie […]

Kunsthandverk frå Huglo

Matz Modeer har laga denne stolen, som er ei dronning verdig! Med trevirke frå eigen skog, skåren på eigen sag med kvartersagingteknikk (sjå biletet) […]