Årsmøte Huglo Idrettslag

Tid: 21. februar kl. 15.00

Stad: Ute ved skulen

Saker: Årsmelding, rekneskap, val, ymse

Vel møtt!

Styret