Biblioteket i haust

Stord Folkebibliotek har filial på skulen følgande torsdagar i haust:

September:   15. og 29.

Oktober:        13. og 27.

November:    10. og 24.

Desember:      8.

Det er vaksenbøker som er til utlån på Huglo.