Bokutlån frå Stord folkebibliotek

Me er heldige som framleis har vår eigen filial av Stord folkebibliotek, og at Åse framleis vil vera bibliotekar og låna ut bøker for vaksne frå klasserommet på skulen.

Denne hausten vert det utlån frå kl. 18.88 til 19.00 følgande dagar:

September:  Onsdag 25.

Oktober:        Torsdag 10. og torsdag 24.

November:    Torsdag 7. og torsdag 21.

Desember:     Torsdag 5.

Neil Gaiman seier: “Ei bok er ein draum som du held i handa”.