Bru til Huglo

Bru til Huglo
Bru til Huglo

Er du ein ivrig brukar av nettstaden facebook, har du no anledning til å melda deg inn i gruppa “få fortgang i huglabrua”. Gruppa har 226 medlemmar, noko som viser at det er mange som engasjerer seg for bru til Huglo. Bru til Huglo har vore eit brennheitt tema i mange år, og kanskje det er det som skal til for at unge etablerarar skal finna vegen til Huglo.