Dagens hjartesukk

Det store sukket kjem frå Båtlaget:  Dei betalande medlemmene får ikkje parkert bilen sin når dei skal på sjøen, parkeringsplassen er for populær.  huglo.no er gjort kjent med at det er Båtlaget som eig grunnen til parkering.  Ettersom parkeringsplassen er laga for medlemmer av Båtlaget, hadde det vel vore greit med eit skilt som opplyste om dette?