Dugnad

FABRIKKEN, TONGASKJERET
LAURDAG 11. JULIKL 14:00

Dugnad
Laurdag starter me førebuinga til årets festival. Det vert rydding, nedvask, hygge, og kanskje noko snekring/maling. Ta gjerne med deg godt humør, ei vaskefille og ein utekost hvis du har. Me koker kaffi.

VELKOMMEN

Mykje på lager!
Mykje på lager!