Endeleg Eldretreff!

burst

Denne gangen har me ikkje tenkt å avlysa (dersom det ikkje skjer noko smitteutbtott på Huglo):

Det vert eldretreff onsdag 10. mars kl 15 – 17 på skulen.

God servering, god til til å prata, og så ser me på arbeidet til gruppa som har arbeidd med gamle og nyare skulebilete.

Skjølvsagt med ein meters avstand mellom oss.

Velkomen!!

2/3 av billedgruppa i arbeide