Årsmøte i Huglo Bygdalag

Error: please reset date.

Det vert årsmøte i bygdalaget laurdag 15. august kl. 17.00, i skulen.

(Opprinneleg skulle møtet vore i mars, men vart utstatt grunna Corona)

 

Vel møtt!