Fitjar skulekorps på Huglo skule

Fitjar skulekorps har svingseminar på Huglo.  Dei inviterer alle

til mini-konsert på Huglo skule førstkomande sundag, 1.9., kl. 12.45.  Konserten er på Huglo skule, og det er gratis inngang.

Velkomen!