Glupsamannen og Øystein si fortelling

Glupso, men utan Glupsamannen
Glupso, men utan Glupsamannen

Så seier segnet:

Ein sagnfigur alle på Nordhuglo visste om, var Glupsamannen.  Han budde i Glupso, ei hole i fjellet opp ved Småhaugane.  Glupsamannen var ungane litt redde, han skulle vera ikkje så lite ilter.  Så når dei vaksne ville at ungane skulle koma heim om kvelden, kunne dei seia at “i kveld er Glupsamannen ute og går” – då kom ungane seg heim i full fart.  Men som var høvet med Johannes på Loftet, har aldrig nokon møtt på eller sett Glupsamannen.  Det er kanskje slik at dei begge to forsvann da elektrisk ljos kom til Huglo?  Berre sjå på biletet – ein kan vel tru at han flytta då alle dei elektriske ledningane kom rett foran hola hans?  Eller har nokon sett han rusla rundt i tussmørket for å sjå til at alle ungane kjem seg heim til kvelds?