Gudstenester og møter i Bedehuset jan. – mars

Bedehuset

Alle aktivitetane vert og lagt inn i kalenderen, men her er ei førebels liste:

Gudstenester

27. januar og 10.mars, 18. april (Skjærtorsdag)

Møter

Januar:  22.: Muslimmisjonen, 24.:Indremisjonen, 27.: Misjonsselskapet

Februar:   5.: Misjonssambandet, 14.: Indremisjonen, 21.:Israelmisjonen

Mars:        12.: Normisjon,  21.: Indremisjonen

 

6. februar:  Fleire møter

Israelmisjonen flytta frå 21. februar til 11. april.

28. mars:  Møte for indre Sjømannsmisjon

13. april er det tradisjonell bedehusbasar!