Huglamesse

Hugs Huglamessa Bygdekvinnelaget arrangerer i oktober! Stort mangfald gjer ei god messe, anten du lagar noko i matveien, smykker, kort, handarbeide, eller noko heilt anna ingen har tenkt på før . . . .
Påmelding til: Sissel Haukanes, tlf 53495625
Eline Bruntveit, tlf 53495633