Møter og gudstenester i Bedehuset denne hausten

Bedehuset

September 19:  Gudsteneste

Oktober 7. Indremisjonen,    20. Misjonssambandet,   24. Gudsteneste

November  2.: Gideon   11. Indremisjonen,   21. Gudsteneste

Desember 24.  Gudsteneste