Resultatet 1. dagen

“Akseptabelt.”. “Greit nok.” ” Lovande start.”  Men kor er alle dei hummarane me har heve over bord dei siste 10 månadene?