Sjøtemperaturen

Dette termometeret skal gje oss badetemperaturen i sumar

Tirsdag 24.7. kl. 15.30 (flo sjø)

Hulavikjo:  to termometre viste begge 16 gradar.

Berre for spesielt interesserte badarar, altså.