Skrapinga er ferdig!

Arbeidet med maling av sørveggen på skulehuset er godt i gang! No er skrapinga ferdig og klar for maling. Maling krev gode vêrmeldingar, og det vert sett opp tid når vêret tillet det. Dette vert bra!