Tømmerhavna Huglo

Nattarbeide på ferjekaia

No er utskipinga av grantømmeret starta!  Men det vil ta tid, dette er nattarbeide av di det er ferjekaia som nyttast.  Og i mellomtida ligg ferja på Hodnanes om natta.