Utlånsdagar på Huglo skule hausten 2011

Stord folkebibliotek melder:
Det vert utlån frå folkebiblioteket sitt depot på Huglo skule torsdagar som før, desse torsdagane mellom kl. 18 og 19:
September 15. og 29.
Oktober 13. og 27.
November 17.
Depotet inneheld skjønn- og faglitteratur for vaksne. I tillegg kan du òg låna musikk på CD frå musikk-depotet vårt.
Velkommen!
Helsing Stord folkebibliotek