12.desember

Det er ikkje berre på isen vinteraktivitetane går føre seg. Om snøen først legg seg opnar det seg mange mogelegheiter.

Svevande huglar (Øystein Huglen)
Svevande huglar (Øystein Huglen)

Huglarar på skidag