Årsmøte i Huglo Bygdelag

Error: please reset date.

Huglo Bygdelag inviterar til årsmøte torsdag den 28. februar kl. 19.00.

Møtet vert halde i søre skulestove.

Program:

  • Årsmelding.
  • Rekneskap
  • Driftsstyret
  • Val

Vel møtt!