Dato:
Tid: -
Map Unavailable

Dato/tid
Dato(ar) – 12.09.2018
16.30

Kategoriar
Ingen kategoriar


Stord Kommunalteknikk innkallar til eit møte på skulen for beboere som skal knyta seg til det nye avløpsrenseanlegget på Nord Huglo.