“Fabrikken” på butikken

Mykje på lager!
Mykje på lager!

På påskeafta sit styret utføre butikken frå klokka 10:00 til 14:00, så kom å slå av ein prat øve ein kaffikopp.

Det vert også moglegheit å sikre seg billett. Sidan det er påskeafta og kun 110 dagar til festival kjøyrer me påsketilbod med 100kr rabatt på festivalpass. Same rabatt kan du sjølvsagt sikkra deg via vårt billettsystem på www.hoopla.no .

Me treng framleis ein del frivillige til Fabrikken, så her kan ein skrive seg på direkte til Janne.

Kom å slå av ein prat!
Sjekk ut nettside vår for meir informasjon om Fabrikken 2015!