Ferjeruter

Ferje, Folgefonn

Formann Endre i Bygdalaget informerer om at det no er den tida då det puslespelet som ferjerutene er, forhandlas om .  Det er sikkert mange som har ynskjer om forandring.  Innspel kan sendast snarast på e-post til huglobygdelag.gmail.com.