januar

Dato/tid Hending
28.01.2023
Heile dagen
Smalahåvefest

mars

Dato/tid Hending
23.03.2023
Heile dagen
Årsmøte i Huglo bygdelag