Kva er dette?

Her er kome ei lita hytte/eit skur på ferjekaien – lurer du på kva det skal nyttast til?  Jo, det er skuret til utleigesyklane  […]