Dugnad på Huglo skule

DUGNAD. Driftsstyret i Huglo Bygdelag invitera til dugnad den 21.01.16 frå kl. 19:00 – 21:00 i Huglo skule. Dugnaden omfattar rydding av Huglo skule. […]

Huglo skule

Høyringsfristen for “Mogleg nedlegging av Huglo skule” gjekk ut 23.d.m. Det har kome inn fire merknader til høyringsnotatet. Vidare no skal saka opp i […]