Korpsbasar med konsert

eller omvendt?  I alle fall var det imponerande kva dei to korpsa, Onarheim Musikklag og Huglo skulekorps, fekk til når dei slo seg saman!  […]