Hemmeleg!

Me var på postaleiting, og fann posten.  Og me fann meir! (Sjå biletet).   Men me seier ikkje kor . . . .

Barlindforskning

Går du tur i Brandvikelia, kan du støta på ei samling gjerdepålar og noko grøn netting eit godt stykkje inne på stien. Kven er […]

I Trollskogen

Kven seier at det ikkje finns troll? Desse kan du treffa på i Trollskogen nord for Hamaren.