Utsatt brann- og redningsdag

P.g.a. kollisjon med Vyborgbasaren er denne dagen utsatt til oktober.  Ny dato kommer.