Vinnarar !

Dei heldige vinnarane av flaxlodd denne gangen er Linda Haukanes og Lars Haukanes. Lodda kan hentast på butikken :-)

Rett svar var : 1  Skuleplassen

                             2  Buss skuret i Skarvane

                            3  Sjøtun på Tongjen

                            4  Grisahuset

                            5  Eline sin benk i Jonabrekko