Kan me få låna…?

– Lyslenker, arbeidslamper og stålamper
– Skøyteledningar
– Pallar

Dette ynskjer fabrikkgjengen å låna til festivalen til helga!

Har du det me treng? Ta kontakt med nokon i fabrikken-styret, eller på mail: kristoffer@fabrikkfest.no

Mykje på lager!
Mykje på lager!