Filmopptak på Huglo

Gjennom bulystprosjektet Øyliv i Sunnhordland skal det lagast ein film om og frå Huglo. Denne filmen skal synleggjera øya vår og det gode øylivet her. Filmen skal brukast til å profilera Huglo framover. Filmskapar er Merethe Offerdal Tveit frå Kvinnherad. Opptak på Huglo vert denne veka, frå torsdag til laurdag. Så dersom de møter ei med filmkamera som gjerne vil slå av ein prat, kan det godt henda at de kan få koma på film! Elles håper me alle er klare for Fabrikken2015!

logo