Dugnad i Barnehagen

Bygdalaget har overteke barnehagen og vil få den klar til utleige til familie frå nyttår. Det må gjerast noko arbeid for å få den […]