Eit sikkert vårteikn

Bilete er tatt 24.d.m. No vert vel det neste nyfødde lam? Kven får det fyrste? Legg ein kommentar på denne posten på nettsida.