Nå kan du tanka drivstoff på Huglo

Torsdag kom Abdullah tilbake.  Han måtte bytte heile “hjernen” på drivstoffautomaten.  Men da han drog, fungerte automaten, og det er det meininga han skal […]