3.desember

Kor høg er Sjønhammer ?

–   110.44 moh

–   111,22 moh

–    112,66 moh