Aktivitet på ferjekaia

Jenter kan!!! Kanskje av di kvinner er meir ansvarmedvetne i trafikken.

Er du mellom dei som har undra seg over dei to arbeidsbrakkane som har dukka opp på kaia?  I dag dukka det òg opp to megastørrelse trainarar med nokre digre røyr som dei lessa av her.  huglo.no har forklåringa:  Folgefonn.ferja er for lang – eller er ferjekaien for kort?  I alle fall treng ferja akterfortøyning når hauststormane set inn frå nord.  Det skal ho nå få:  Røyra skal brukast til pælar og oppå skal det vera ein “gangveg”, 20 meter lang.  Arbeidarene ynskjer at det ikkje vert parkert bilar der ute medan dei held på med forlenginga, som mellom anna inneber sveising.

Nokon gjorde store auge til tungtransporten – og andre gjorde store augo då dei oppdaga kven som kjøyrde den eine kjempe-trailaren.  Sjå bilete!

Jenter kan!!! Kanskje av di kvinner er meir ansvarmedvetne i trafikken.

 

Dette må kallast tungtransport
Arbeidslaget og sjåførar