Årsmøte i bygdalaget

Det vert årsmøte i Huglo bygdalag tysdag 5. mars klokka 19.30. Møtet vert i gymsalen.

– Årsmelding
– Rekneskap
– Val
– Orientering om bulyst
– Mat

Evt saker må leverast til styret innan 25. februar.