Årsmøte

Huglo Bygdelag inviterar til årsmøte onsdag 28.februar kl. 19:00.
Årsmøte vert halde i søre skulestove/ småskulen.

Program:

Årsmelding.
Rekneskap
Driftsstyre.
Val.

Arr. HBL