Biblioteket, Huglo Filial

Vår hyggelege bibliotekar fortel av første bibliotekdag på Huglo vert torsdag 13.d.m. kl 18 – 19.

Det er óg mogleg å låna bøker på Eldretreffet på onsdag 12.

Hugs at der står mange nyare bøker du kan ta til odel og eiga.

Velkommen til eit lese-år!