Biblioteket våren 2019

Dette er boka alle må ha

 

Følgjande er henta frå boka “Anvisning til at gøre lykke hos herrene” (1860).

Heldigvis er det ikkje 1860, men 2019, og også denne våren  vert det utlån frå Huglo filial av Stord Folkebibliotek.  Vår trufaste bibliotekar Åse er på plass i søre skulestova desse datoane:

Januar:  Torsdag 10. og 24.

Februar: Torsdag 7. og 21.

Mars:      Torsdag 7. og 21.

April:       Torsdag 4. og 25.

Alle dagar frå kl. 18 til 19.  Me minnar om at det er høve til å bestilla både barne- og vaksenbøker frå hovudbiblioteket og få dei sendt til filialen på Huglo.