Dametrim

Innsatsen er det ikkje noko å sei på
Innsatsen er det ikkje noko å sei på
Dametrimmen startar opp att i gymsalen på skulen fystkommande tirsdag, 21.1., kl. 18.00. Eline held fram med å trena dei stive, slappe musklane dersom interessa er til stades hos fleire av oss. Veldig usnobba miljø, både i treningsklede og prestasjonar. Me ynskjer fleire trimmarar velkomne!!