Dugnad i skulen

Huglo skule sept_edited-1

 

 

 

 

 

Driftsstyret i Huglo Bygdelag inviterar til dugnad torsdag 17. mars frå kl. 19:00 – 21:00 i Huglo skule.

Dugnaden omfattar bl.a. vurdering av objekt som skal på sal/ utlodding og utvask av romma som er rydda.

Vel møtt!