Dugnad på Bedehuset

Bedehuset

Styret for Huglo Bedehus ynskjer velkommen til dugnad torsdag 2. mai kl. 17.00.