Dugnadsarbeide på skulebygget

Blank, nymåla vegg

Også i år er det gjort mykje på arbeid på skulebygget.  Gymsalbygget er malt utvendig av ein invandrarungdom som ville ha ein sumarjobb.  Så er det malt yttervegger på dugnad.  Det står framleis litt igjen, men for tida er det ikkje ver til maling, så kanskje det må venta til neste sumar.  Og så er det rydda i gamle ting som ikkje var til bruk lenger.  Det var tydeleg at det var lenge sidan sist.

Her trengs det framleis både skraping og maling