Dugnad på Vikasanden

Huglo I.L. inviterer til dugnad på Vikasanden torsdag 30. april kl. 17.30.

 Ta gjerne med eigna reiskap som rive, greip eller spade.

Vel møtt.