Haustmøte

Huglo bygdelag invterer til haustmøte torsdag 18. november kl. 19.00 på skulen. Bygdelaget vil orientere om saker dei har jobba med. Det vert god […]

Trening

Huglo IL startar opp trening for ungdom og vaksne måndagar kl 20.00-21.00 i gymsalen. Alder f.o.m 5. klasse.   Døme på aktuelle aktivitetar er […]

CISV på Huglo

Sist veka hadde CISV Sunnhordland leir på Huglo skule. CISV er ein internasjonal fredsorganisasjon som arrangerer fredsutdannande aktivitetar. Leiren har vore for ungdom frå […]

Referat frå årsmøtet Huglo bygdelag

Referat frå årsmøte i Huglo Bygdalag Stad Huglo skule, gymsalen Møtedato/tidspunkt 25.02.21 Referat Huglo Bygdalag Til stades 21 personar (ikkje matservering grunna civid-19) Referent […]

Info frå Huglo idrettslag

Huglo IL gjennomførte nyleg årsmøte. Årsmelding for 2020 kjem her: Årsmelding Huglo idrettslag 2020 Styret for laget har i 2020 vore slik: Leiar: Øyvind […]

NB! Ny info! Årsmøte Huglo Bygdelag

Grunna endring i smittevernreglane vil det no vere mogleg for alle interesserte å møte opp på årsmøtet i bygdelaget. Vel møtt fyrstkomande torsdag 25.02.21 […]

Årsmøte Huglo Idrettslag

Tid: 21. februar kl. 15.00 Stad: Ute ved skulen Saker: Årsmelding, rekneskap, val, ymse Vel møtt! Styret

Turorientering

Huglo IL melder at 1. oktober er det slutt på turorienteringa for i år. Så då har folk nokre få dagar att til å […]

Varden opp!

Det vert arrangert motbakkeløp “Varden opp”, laurdag 1. august. Start ved butikken kl. 12. Legg dykk i hardtrening. Meir info kjem. HIL

Feiring av jonsok

Det var bra frammøte og bålet brant godt. Takk til idrettslaget som steller i stand!    

Jonsok – 23. juni

Fotball på Leirvikstølen 18.00. Bål vert tent på Leiro 19.00. Det vert ikkje sal av mat og drikke i år, men idrettslaget tenner opp […]

Dugnad på Vikasanden

Huglo I.L. inviterer til dugnad på Vikasanden torsdag 30. april kl. 17.30.  Ta gjerne med eigna reiskap som rive, greip eller spade. Vel møtt. […]

Huglo idrettslag 50 år

Huglo IL vart skipa i 1969. Altså er laget nettopp runda 50 år. Dette ynskjer styret å markera under årsmøtet søndag 1. mars kl […]

Julakonsert

Det vart ein fin julakonsert i år også. Songlaget Stordabuen starta med ei avdeling der dei song 70-tals hits. Det låt bra! Seinare hadde […]

Julegateopning

Småsurt vær, men no e lysa tent og Huglo er klar for adventstida. Det vart korpsmusikk og varm gløgg i år også.