Dugnad til familiedag

Stad: kaien på Nordhuglo
Tid: Laurdag kl 10.00
Arbeid: laga scene, setja opp telt, bord og benker
Ta med: hammar, spiker og godt humør!

Alle som vil hjelpa til er velkomne!